زبان من پارسی است ، نه فارسی

خلیج کوچک سرزمین بزرگ من

تو همیشه پارس بمان

پارس بمان تا عربها نتوانند

نام مقدست راسدابزنند!

دلیل نام گذاری این روز

روز ۱۰ اردیبهشت به این جهت روز ملی خلیج پارس نام گذاری شده که سالروز بیرون راندن پرتغالی‌ ها از تنگه هرمز و خلیج پارس می باشد. این روز در سال1622 و در زمان صفویه بوده است.

شاه عباس بزرگ پادشاه دودمان صفوی با بینش و آینده نگری که داشت پی برد که تنها با داشتن ارتشی نیرومند و آن هم با پشتیبانی یک ملت شاد و مرفه و یک سامانه اداری منظم می تواند کشورش را به یک ابرقدرت مبدل سازد. بدین روی با اراده ای استوار نخست به سروسامان دادن ارتش ایران و مدرنیزه ساختنش و نیز در رفاه و آسایش ایرانیان کمربست.

وی در آغاز کار، برنامه خود را معطوف اخراج بیگانگان از خاک کشور ساخت از جمله قزلباش‌ها که مورد اعتماد نبودند و به جای آنان، تحت فرماندهی خود یک سپاه مدرن، ساختاری از ده‌ هزار سواره نظام و دوازده هزار پیاده نظام، متشکل از گرجی ها و ارامنه پایه گذاری کرد که به “شاهسون” نامی شدند آماده ساخت. در این بین، الله وردی خان وزیر وی (پدر سردارقلیخان سپهسالار ایران) با ساخت توپخانه و اسلحه خانه های گوناگون ارتش را مستحکم تر ساخت.

شاه عباس پس از پیکردهی به ارتش نیرومند خود به نبرد با پرتغالی ها که خلیج پارس و جنوب ایران از جمله جزایر بحرین و عمان که آن زمان جزیی از خاک ایران بودند را از اشغال بیگانگان آزاد ساخت. شاه عباس، با زیرکی و فراست و به کارگیری سیاست “دشمن ِ دشمن، دوست من است” از اختلاف بین عثمانی ها و انگلیسی ها سود برده و با دادن قول همکاری به انگلستان که در شکست دادن عثمانی ها به آنان کمک خواهد کرد، از فرصت بهره برداری کرد و با استفاده از کشتی های انگلیسی برای جابجایی ارتش خود با پرتغالی ها وارد جنگ شد. فرماندهی ارتش ایران در این نبرد به عهده سپهسالار ایران، سردار قلیخان بود.

لشگر شاه عباس توانست بندر گمبرون (گمبرون واژه‌ای پرتغالی به معنای خرچنگ) را را آزاد کند. همچنین، امام قلی خان با یورش به جزیره هرمز و آزادسازیش از اشغال بیگانه و گشودن قصر پرتغالی ها توانست پرتغالی ها را کاملا شکست داده و آنان را از منطقه خلیج پارس برای همیشه اخراج سازد. ایرانیان به پاس این خدمت بزرگ شاه عباس بندر گمبرون را به “بندر شاه عباس” تغییر نام دادند تا یادآور دلاوری های وی علیه متجاوزین پرتغالی باشد. شاه عباس همان گونه که بسیاری از جهانگردان و تاریخنگاران یاد کرده اند، او فردی “میهن پرست” و همیشه در فکر و اندیشه بهروزی ملت خودش بوده و نسبت به رعایا و زیر دستان مهربان بود.

در سال های آغاز سلطنتش، از جمله کارهای عمرانیش دستور ساخت ۹۹۹ کاروانسرا را داده بود که شمارش بسیار بیشتری در درازای سلطنت خود برپاساخت. وی همچنین از بیگانگان به ویژه ترکان (عثمانی ها و ازبکان) نفرت خاصی داشت و از هر فرصتی برای وارد ساختن ضربه ای به آنان بهره وری می کرد.

به جهت تنفر و دشمنی وی با ترکان (عثمانی ها و ازبک ها) موجب گشت که پایتخت را به اسپاهان (اصفهان) منتقل و آن را به زیباترین شهر جهان مبدل سازد، که شوالیه ژان شاردن سفیر فرانسه در ایران در گزارش خود به پاریس در باره پایتخت شاهنشاهی صفوی، اسپاهان را “نصف جهان” توصیف می کند که این نام هنوز بر این شهر مانده است.

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز