ماریو گوتزه، یار ذخیره آلمان که در نیمه دوم به جای میروسلاو کلوزه وارد بازی شده بود، با سانتر شورله در دقیقه113 پس از یک استاپ سینه، تیرخلاصراراهیدروازهرومرووآرژانتینکردتا یاران مسی را از رسیدن به مدال طلا بازدارد.

ترکیب بازیکنان دو تیم

آلمان:نوير، لام، بواتنگ، هوملس، هوودس، شواين‌اشتايگر، کرامر، تونی کروس، توماس مولر، اوزيل، کلوزه

آرژانتين:ررومرو، گاراي، زابالتا، بيگليا، پرز، هيگواين، مسي، ماسکرانو، دمکليس، روخو، لاوتزي


گل ماریو گوتزه به آرژانتین و قهرمانی آلمان در جام جهانی 2014 برزیل


کلیپ مراسم گرفتن جام آلمان


عکس های حواشی فینال جام جهانی 2014 و قهرمانی آلمان

گل هیگواین کهپذیرفتهنشد!

تک بهتکیکهمسیازدستداد

هوادارانآلمانوهوادارانبهتزدهآرژانتین

کاریکاتورجالبی کهبیانکنندهدوبارناکامیآرژانتیندرگرفتنجامدرفینالاست
یکبار1990بامارادوناواینبار2014بامسی

در پایان اینتورنمنتازخامسرودریگزمهاجمکلمبیا بهعنوانآقایگل،لیونلمسیبهترینبازیکن،
مانویلنویربهتریندروازبانوتیمکلمبیابهعنوانتیمجوانمردانهبازیهاتجلیلشد.

جامقهرمانیدردستانفیلیپلام

یوآخینلووآنجلامرکل

کلوزه و ۲ پسرش به همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز