داستان از این قرار است که در برنامه بیست – چهارده دوشنبه شب (23 تیر ماه 93) به عنوانکلیپ های جالب از حواشی جام جهانی ، کانال تلویزیونی را نشان میدهند که در هنگام بازیفینال جام (بازی آلمان و آرژانتین) پخش بازی را قطع کرده و اخبار هواشناسی پخش میشود ، چونقرار بوده خبر خیلی مهمی اعلام شود. عادل همیشه عادل هم با جسارت ویژه خودش با کنایهمی گوید که ما هم این جا مورد داشتیم که توفان به اون ویرانگری در تهران آمد و جان چند نفر را همگرفت ، ولی کسی چیزی نگفت !!!

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز