کلیپ های جالب و برگزیده ای از جیگر ،آقوی همساده و دوستان

درکلاه قرمزی 94

خواستگاری رفتن آقوی همساده و گره خوردن نگاهش به عروس خانم !!

آقوی همساده و فیلسوف محبوبش ژان ژاک روسو

موتورسواری جیگر !!

نمایش کابویی ها !

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز