کلیپ : شگفتی های گیتی – ما کجای جهان هستیم؟

بشر کوچک مانند سلولی ریز ، بر روی زمینی که خودچون

دانه ایشن در پهنه بی کران کیهان سردرگم است زندگانی می کند!

شما در خانه ای زندگی می کنید که بخشی از یک کوچه یا خیابان است. آن خیابان بخشی از یک شهر است. شهر شما بخشی از یک استان و یک کشور است. کشور شما نیز بخشی از قاره و در پایان بخشی از سیاره ای است.

این سیاره بسیار بزرگ (از دید ما) به نام زمین ، خود یکی از کوچک ترین سیاره های منظومه خورشیدی است و منظومه خورشیدی هم بخش کوچکی از کهکشان ما (راه شیری) است.

برای پی بردن به اندازه زمین بد نیست که یادآور شویم، بزرگ ترین سیاره شناخته شده (VY Canis Majoris (a red hypergiant نام دارد که قطر آن 2,800,000,000 کیلومتر است و اگر با هوپیمایی با سرعت 900 کیلیومتر بر ساعت دور آن پرواز کنیم ، 1100 سال سفر ما به درازا می کشد تا تنها یک بار آن را دور بزنیم!!

راه شیری دربرگیرنده سد (صد) ها میلیاردها سیاره دیگر است و این کهکشان به همراه هزاران کهکشان دیگر خوشه سنبله را می سازند. (به گفته کیهان شناسان تا چند میلیارد سال دیگر کهکشان ما و کهکشان آندرومدا با هم برخود کرده و ترکیب خواهند شد!)

اکنون اگر بدانید که این خوشه نیز نیز تنها بخشی از گیتی ما است و خوشه های بسیار دیگری نیز هست چه حسی به شما دست می دهد؟ و تازه این ها همه ، تنها چیزهایی است که تا کنون دانش بشری به آن رسیده است و برایمان شناخته شده است و نمی توان گفت ناشناخته های ما تا چه اندازه است!!

نمایی از زمین در کنار ایستگاه فضایی Mir روسیه

آشنایی با منظومه خورشیدی

کهکشان راه شیری – Milki Way

زمین در پهنه بی کران هستی که به وسیله فضاپیمای ویجر Voyager ثبت شده است !!

در این ویدیوی شگفت انگیز نسبت آدم و کره زمین را به همه جهان هستی می بینید. این همه غرور تو از برای چیست آدمی ؟!!!

دیدن آنلاین ویدیویما کجای جهان هستیم ؟


توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز