دانلود کلیپ دوربین مخفی با موضوع ترساندن وحشتاک

آخه چه کاریه خب!!! اگه سکته می کرد چی؟؟؟؟

این آقا با چندتا از دوستاش صحنه سازی می کنند
تا توی یک جاده پرت و تاریک، دوست دیگرش که توی ماشین نشسته را بترساند

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز