دانلودکلیپ سوتی

انگلیسی حرف زدن ضایع خبرنگار با یک توریست!!!

(ببین با کی ها شدیم 70 میلیون)

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز