جدیدترین کدهای پیشواز ایرانسل و همراه اول مرتضی پاشایی سال ۹۳

3317324کد آهنگ پیشوازنفسمرتضی پاشایی

۳۳۱۷۳۲۵کد آهنگ پیشوازستایشمرتضی پاشایی

۳۳۱۷۳۲۲کد آهنگ پیشوازدل من دل تومرتضی پاشایی

۳۳۱۷۳۲۳کد آهنگ پیشوازجاده یکطرفهمرتضی پاشایی

۳۳۱۷۳۲۱کد آهنگ پیشوازبغضمرتضی پاشایی

۲۲۱۲۲۷۲کد آهنگ پیشوازعصر پاییزیمرتضی پاشایی

کدهای قدیم پیشواز ایرانسل مرتضی پاشایی

٢٢١١۵۶٣ کد آهنگ پیشواز سریال مثل شیشهمرتضی پاشایی

٣٣١٣٢٢٩ کد آهنگ پیشواز شایدمرتضی پاشایی

٣٣١٣٢٢٧ کد آهنگ پیشواز گریه کنمرتضی پاشایی

٣٣١٣٢٢۵ کد آهنگ پیشواز یکی هستمرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٨ کد آهنگ پیشواز آرزومرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٢٩ کد آهنگ پیشواز باید کاری کنیمرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٢کد آهنگ پیشواز برومرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٣ کد آهنگ پیشواز به خدامرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٠ کد آهنگ پیشواز بیا برگردمرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣۴ کد آهنگ پیشواز خاطره هامرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣۵ کد آهنگ پیشواز دقیقه های آخرمرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣٧کد آهنگ پیشواز دیدیمرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣۶کد آهنگ پیشواز عشق یعنی اینمرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٣١کد آهنگ پیشواز نبض احساسمرتضی پاشایی

٣٣١۴٧٢٨ کد آهنگ پیشواز یکی بود یکی نبودمرتضی پاشایی

٣٣١٣٢٢٨ به گوش تو میرسهمرتضی پاشایی٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٣٢٢۶ تو راست میگیمرتضی پاشایی٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٣٢٣٠ چشمای منمرتضی پاشایی۵٠٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٣٢٢٩ شایدمرتضی پاشایی٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٣٢٢٧ گریه کنمرتضی پاشایی٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٣٢٢۵ یکی هستمرتضی پاشایی٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵

————————————————-

چند کد جدید آوای انتظار همراه اول مرتضی پاشایی

کد آوای انتظار همراه اول اهنگ جاده یکطرفه : ۶۳۰۷۵

کد آوای انتظار همراه اولآهنگ ستایش: ۶۳۰۷۷
کد آوای انتظار همراه اول آهنگ بغض : ۶۳۰۷۳
کد آوای انتظار همراه اولآهنگ نفس : ۶۳۰۷۶
کد آوای انتظار همراه اول آهنگ دل من دل تو : ۶۳۰۷۴
نام صاحب اثر :مرتضی پاشایی

————————————————-

نحوه ی فعال سازی :

مشترک گرامی شما در عین حال می توانید از طریق شماره گیری#۲۲۲*۱۱۱*

و یا

ارسال پیامک کد آهنگ مورد نظر به شماره۸۹۸۹نیز از این سرویس بهرمند شوید.

مرتضی پاشایی درگذشت / یکی هست ، دیگه نیست !

دانود چند ویدیوی زیبا و خاطره انگیز به یاد مرتضی پاشایی

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز