تحقيقات جديد نشان مي‌دهد؛ كه پروتيين سويا باعث كاهش وزن مي‌شود. مطالعات نشان داده است؛ كه سويا مي‌تواند با استفاده از مكانيسم‌هاي مختلف باعث كاهش يا توقف رشد سلول‌هاي چربي در زنان و مردان شود. استفاده از محصولات دانه طبيعي سويا بهترين روش پيشنهادي براي كاهش وزن است
دانه سويا حاوي تركيبات بيواكتيوي است كه باعث كاهش و كوچك شدن سلول‌هاي چربي در بدن مردان و زنان مي‌شود.

1- محصولات سويا كه داراي مقادير قابل توجهي ايزوفلاوون است، باعث كاهش ذخيره چربي بدن و نيز افزايش توده عضلاني مي‌شود. به اين معني كه كالري كمتري به شكل چربي در بدن ذخيره مي‌شود. انسولين باعث ذخيره قند به صورت چربي در بدن شده و محصولات سويا موجب تعديل ميزان انسولين در بدن و به دنبال آن كاهش ميزان چربي مي‌شود.

2- سويا مي‌تواند توده عضلاني را افزايش دهد ماهيچه‌ها و عضلات براي انجام كارهاي روزانه و ورزش، انرژي مصرف مي‌كنند. با افزايش توده عضلاني اگر ورزش هم نكنيد، كالري بيشتري مصرف مي‌شود. به عبارت ديگر؛ با داشتن توده عضلاني بيشتر به سمت كاهش وزن يا از دست دادن كالري پيش مي‌رويد.

3- سويا سرعت سوختن سلول‌هاي ذخيره‌اي چربي را (متابوليسم سلول‌هاي چربي) افزايش مي‌دهد.

4- سويا باعث مي‌شود كه شما احساس سيري كنيد؛ چون غذايي با شاخص گليسمي پايين است كه تغييرات ميزان انسولين را كاهش مي‌دهد.

5- سويا انرژي بيشتري به شما مي‌دهد. بدين معني كه شما قدرت اراده بيشتري براي انجام صحيح كارهايتان داريد.

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز