ابراز علاقه محمود شهریاری در دید در شب به حمیرا

وپست فیسبوکی حمیرا برای محمود شهریاری

چند روز پیش ، محمود شهریاری در یکی از سری برنامه های دید در شبکه با اجرای رضا رشیدپور برگزار می شد ، از علاقه خود به حمیرا گفت و ابراز کرد که مضمون ترانه های ایشان بسیار پر معنی تر از آهنگ های پاپ کنونی است.

اکنون خانم حمیرا نیز پاسخی به ایشان داده اند. پس از آن محمود شهریاری نیز این نوشتار را در اینستاگرام خود پست کردند.

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز