سعدی : سگ بر آن آدمی شرف دارد که دل مردمان بیازارد

علی کریمی :

« به امید روزی که ما انسان ها به این باور برسیم ، حیوانات نیز به اندازه ما حق حیات دارند !»

واکنش بهرام رادان به کشتن سگ ها با تزریق اسید

نجات جان یک سگ بی پناه به وسیله آتش نشان – درکه

به همان اندازه که کار بد را باید جار زد ، کار خوب را هم باید فریاد زد

تا همه بدانند در برابر واکنش‌ های زشت می‌ توان واکنش‌های زیبا داشت.

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز