گاهی وقت ها دادن یک شانس دوباره به کسی، مثل دادن یک گلوله اضافی ست

برای این که بار اول نتونست تو را خوب هدف بگیرد.

آل پاچینو

خاطرات، خیلی عجیب هستند. گاهی اوقات می خندیم به روزهایی که

گریه می کردیم و گاهی گریه می کنیم به یاد روزهایی که می خندیم.

هاروکی موراکامی

هتا اگر هزار سال عاشق تو باشم، یک بوسه، یک نگاه هتا حرامم باد اگر تو عاشق من نباشی

احمد شاملو

بزرگ ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافیبرای

حرف زدن داشته باشد و نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

ژان دالابرویه

بر لوح نشان بودنی ها بوده است
پیوسته قلم ز نیک و بد فرسوده است
در روز ازل هر آن چه بایست بداد
غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است

خیام

لذتی بالا تر از این نیست که کسی را بیابی که جهان را مثل تو ببیند، این گونه

می فهمیم که دیوانه نبوده ایم.

کریستین بوبن

به شرط داشتن جدیت و اشتیاق شما قادر به انجام هر کاری خواهید بود.

هنری فورد

اگر لب ندهی

چنان به گندمزار خیره می شوم

کهگندمشوم

بر سفره ات بیایم

نان میان لبانت شوم!

علی رضا روشن

از لباس کهنه ات خجالت نکش، از افکار کهنه ات شرمنده باش.

آلبرت اینشتین

انسان در حال گریه کردن به دنیا می آید و وقتی به اندازه کافی گریه کرد از دنیا می رود.

آکیرا کوروساوا

تو به زیبایی دنیای که می اندیشی؟

من که تنها به تو تنها به تو می اندیشم

محمد سلمانی

داشتن ها همیشه به انسان کمک می کنند،

گاهی این نداشتن هاست که موجب خلق آثار می شوند.

بدترین کاری که یه نفر می تونه با دلت بکنه اینه که باعث بشه،

دیگه ذوق نکنی از بودن کسی.

در میان اقلیت قرار داشتن، هتا در اقلیتی تک نفرینشان جهل و جنون نیست،

حقیقت در یک سو قرار دارد و کذب در سویی دیگر، اگر تو به تنهایی جانب حقیقت را بگیری و در سوی دیگر،

در برابر تو،همه دنیاقرار داشته باشد تو دیوانه نیستی.

جرج اورول

در زندگی به هیچ کس اعتماد نکن. آیینه با همه یکرنگی اش دست چپ و راست را به تو اشتباه نشان می دهد.

جالب است، ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم.

حسین پناهی

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز