مهدی پاکدل، مهدی مهدوی کیا و امیر علی دانایی
ورزشگاه آزادی بازی والیبال ایران و ایتالیا – خرداد 93

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز