تکست گرافی شماره 1| روانشناسی – پژوهشی

تکست گرافی شماره 2| شعر – انتقادی| فروغ فرخزاد

پیشانی ار ز داغ گناهی سیاه شود / بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا

نام خدا نبردن از آن به که زیر لب / بهر فریب خلق بگویی خدا ، خدا

تکست گرافی شماره 3| شعر – عاشقانه | احسان حایری

به لب رسیده جان ، کجایی ؟

باران تویی ، به خاک من بزن .

تکست گرافی شماره 4| عاشقانه – احساسی

برخی از مردها ، آن قدر مرد هستند که

یک زن می تواندبا خیال راحت زن باشد.

تکست گرافی شماره 5| اجتماعی – روزمره

بهترین آدم های زندگی همان هایی هستند که هنگامی

کنارت می نشینند چایی ات سرد می شود و دلت گرم.

تکست گرافی شماره 6| شعر – غمگین | سیمین بهبهانی

از دورنگی یاران ، وز فریب عیاران

دیدم و چه ها دیدم ، یک به یک تماشایی

تکست گرافی شماره 7|حماسی – میهن پرستانه – ایران

هر آن کس که شهنامه خوانی کند / اگر زن بود پهلوانی کند

تکست گرافی شماره 8| غمگین – دردناک – کلاه قرمزی | شهاب حسینی

یکی از بدترین روزهای زندگیم ، روزی بود که توی انبار عروسک های

کلاه قرمزیرفتم و تمام عروسک ها را بی جان دیدم !!

تکست گرافی شماره 9| فلسفی – آموزنده | پیتاگورن (فیثاغورس)

آدمی را آزمون به کردار می باید کرد ، نه به گفتار.

چرا که بیشترمردم زشت کردار نکو گفتارند.

تکست گرافی شماره 10| فلسفی – حقیقت | توماس مان

حقیقت ، گلی است که هتا در شوره زار هم می روید.

تکست گرافی شماره 11|انسانی – دردناک

اگر درد را احساس کردی ؛ زنده ای

اگر درد دیگران را احساس کردی ؛ انسانی .

تکست گرافی شماره 12| اجتماعی – فلسفی | آلبا دسس پدس

ما خودمان را گول می زنیم و تصور می کنیم

کسانی را که دوست داریم با دیگران فرق دارند.

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز