سکانسی دیدنی و جذاب از سریال ریحانه

مرجان محتشم (در نقش آسیه) و شوهرش کاوه سماک باشی (در نقش رضا)

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز