سوتی خفن در برنامه 20-14

سوتی های پیاپی عادل فردوسی پور و بند نیامدن خنده مهمان

عجب برنامه ای شد….!!!!

مسی و رونالدو چغر بد بدن هستند ……

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز