برنامه نود این هفته در تاریخ 17 شهریور 93 هم از سوتی های عادل فردوسی پور بی بهره نماند. خداییش ما به خاطر همین سوتی هاست که عاشق عادلیم.

مهمان برنامه در حال سخن گفتن بود که ناگهان یک عطسه خیلی بلند و جانانه که همه رو به سکوت وا داشت و بحث جدی عادل درباره مساله خالکوبی بازیکن های خارجی لیگ و داستان عجیب جوراب بر دست بستن آن ها!

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز