سلفی شاد و پر انرژی فرهاد مجیدی و فرزندانش

پسرش: امیر بردیا و دخترش تیام در حال دور دور در دبی – دی ماه 94

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز