شرم آور: بی اعتنایی لیونل مسی و رد کردن دست یک پسر بچه !

به نظرتون یعنی واقعا ندید؟!! چطور میشه آخه!!!

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز