گریم ناشیانه و غیرقابل باور مهراوه شریفی نیا در نقش کیمیا بین سال های 60 و 94 !!

امیر اسکندریطراح گريم سريال کيميا :

مهراوه شریفی نیا می‌ گفت اجازه نمی‌دهم چسب با لاتکس به صورتم بزنید یا می گفت من لنز توی چشمم نمی‌گذارم یا روی صورتم خطوط نکشید و تهیه کننده و کارگردان هم به راحتی پذیرفتند ، من بايد چه كار میكردم ؟

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز