در این پست می توانید جزوه حل تمرین درس مدارهای الکترونیکی دکتر میر عشقی

و همچنین گزارش کار آزمایشگاه این درس را دانلود کنید.

دانلود گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک

آموزش کار با اسیلوسکوپ به صورت تصویری

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز