حضور احسان و سولماز (ماه عسل) در پشت صحنه برنامه نود

و جشن تولد عادل فردوسی پور

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز