سکانسی که بین خنجری و لیدا مختار می گذرد

لیدا مختار (سحر افتاده): خیلی تو کفی…. ولی خدا روزیتو میده.. شک نکن

اگر خواستی منو پیدا کنی بیا فیسبوک…. لیدا مختار

خنجری (احمدمهران فر) : … فیسبوک دیگه کجای دنیاست!!!

فصل دوم سریال شاهگوش با عنوان

سال های دور از خانه ساخته شده است:

دانلود سریال سال های دور از خانه

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز