بامداد روز شنبه، تیم ملی فوتبال ایران بههمراهکارلوسکیروشپس از حذف از جام جهانی به خاکمیهن بازگشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارلوس کی روش هنگامی که قصد سوار شدن به اتومبیل شخصی خود را داشت با یک هوادار معلول ایرانی روبرو شد. این هوادار از کیروش به خاطر نمایش قابل قبول تیم ملی در جام جهانی تشکر کرد و از سرمربی تیم ملی خواست قراردادش را تمدیدکند. کیروش هم در پاسخ به این هوادار ۳ بار جمله “تو لیدر اصلی همه هواداران ایران هستی” را تکرار کرد و پس از آن گفت: من قول می‌دهم برای همیشه کنار تو بمانم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز