امین زندگانی و همسرش الیکا عبدالرزاقی رضا یزدانی و همسر و دخترش

سلفی امین زندگانی و همسرش الیکا عبدالرزاقی

در کنار رضا یزدانیو خانواده اش (همسر و دخترش)

پشت صحنه کنسرت رضایزدانی –دی ماه 94

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز