هواپیمای ایران ساعت 9:16 پرواز کرده 9:20 سقوط کرده …

دم برادران رایت گرم، اولین هواپیماشون حداقل20دقیقه رو هوا بود …

از این به بعد باید در خونه هامون بزنیم:

لعنت بر پدر مادر هواپیمایی کهدراین مکان سقوط کند :))

با منجنیق پرتابت کنن مقصد، امن تر از سوار شدن تو هواپیماهای ایرانیه ….

مي ترسم گوشيمو بزارمروحالت “Airplane”سقوط کنه!!

تو فصل بعدیه ستایش،

ستایش پیر تر نمیشه فقط عینکشبزرگتر میشه!!!!

دو گروه دختر هستن که کشتن اينا، نه تنها مستحبه! بلکه واجبه شرعیه!

1. دارو فروشای تو داروخونه کهحسمی کنن دکترن!

2. بلیط فروشای آژانس های هواپیمایی که حس می کنن خلبانن!

می دونید چرا برزیلی ها تو درس هیچی نمیشن؟
دلیلش اینه:
لوییز ایناسیو لولا داسیلوا.. حاضر
ادسن آرانتس دنا سمنتو… حاضر
مانویل فرانسیسکو دوس سانتوز…مانویلفرانسیسکو دوس سانتوز…؟!!-
آقا مانویل فرانسیسکو دوس سانتوز نیومده غایبه
آنتونیو دی اولیورا فیلهو…. حاضر
رونالدو ده آسیس موریرا…. حاضر
خوب لوییز ایناسیو لولا داسیلوا پاشو بیاد درس جواب بده……..
دیریریرینگ زنگ خورد !

ﺭﻓﺘﻢ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:

Autodesk Maya ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺩﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ، ﻭﺭﮊﻥ ﺟﺪﯾﺪﺵ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ؟

ﻣﺤﯿﻂ Google Android Studio ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ست ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ، ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ؟

ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ یه ساعت ﺗﻮﯼ ﮔﻮﮔﻞ سرچ ﮐﺮﺩﻡﺗﺎﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﯾﻨﺎ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﻦ !

ﺧﺪﺍ می دﻭﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﻦ ۱۴ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺰﺭگ ترین ﺩﻏﺪﻏﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯾﮑﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻧﮓ

ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻧﮕﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﻡ ﭘﺎﻳﻴﻦ !

به حیف نون گفتن بیا فلان شرکت، ۱۵ روز کار، ۱۵ روز استراحتماهی ۴۰۰ هزار تومان

یه کمی فکر کرد و گفت: نمی شه اون ۱۵ روزروهم نیام، ماهی ۲۰۰ !؟

مورد داشتیم :

دختره تو بازی GTA ماشینزیرپاش خاموش شده !

I’m baby of river
I’m 7colors snake
I’m not afraid of anyone
Becausei’m the end of line

ترجمه:
مو بچه شطُم
مو مارهفتخطُم
زِ کَس نمی ترسُم
مو آخر خطُّم

ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ -ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺏ:
ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﻭﺳﺖ پسرتون ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖﭘﯿﺶﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺐ ﺑه خیر ﮔﻔﺖ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﯾﻪ دختری ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ *****۰۹۳۶ ﺍﺱ ﺑﺎﺯﯼ می کنه…ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺪﻥ.؟!!
ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭی ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﺷﻮﻧو ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎشی؟ ﻫﺮ ﭘﻴﺎﻡ 1000 ﺗﻮﻣﻦ!!!!

تو می تونی 2 میلیون به من قرض بدی، می دونم كه داری،
كمكم كن به خدا بهتبرمی گردونم…
( التماس حیف نون به یک خودپرداز!)

میمون چی توز بازنشسته شده، بهتره زودتر برای استخدام اقدام کنی!


این پیامک جهت خراب کردن دکمه پایین گوشی شما ارسال شده و استفاده دیگری ندارد

یه ﺭﻭﺯ ﻳﻪ ﭼﻴﻨﻴﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ می زﻧﻪ:
ﻫﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﺎ ﻻﻭ ﺗﺴﻴﻦ ﺷﻴﻦ ﻫﻮچینک ! . .
ﺑﻌﺪﺵ ﺍﺯﻛﻮﻩﺟﻮﺍﺏ ﻣﻴﺎﺩ:
بی شعور، ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻦ!!!

توضیحی که بتواند به ما در رفع لینک خراب کمک بکند. مثلا چه کیفیتی و چه قسمتی از این سریال مشکل خرابی دارد.

تلگرام ته موویز